GARANT

Kənd təsərrüfatı avadanlıqları

Traktorlar və kombaynlar
Yem doğrama və qarışdırma avadanlıqaları
Kombaynlar və ehtiyyat hissələri
Diskli ot doğrayan maşınlar
Yem daşınması üçün avadanlıqlar
Şnek transportyorlar və lentli elevatorlar
Hava yem nasosları
Kəsimxana ləvazimatları
Kənd təsərrüfatı əl alətləri
Sağıcılıq aparatları
Suvarma sistemləri
Kənd təsərrüfatı kimyasalları