GARANT

İstehsal müəssisəsi avadanlıqları (hər növ)

CNC avadanlıqlar
Mebel istehsalı avadanlıqları
Qablaşdırma və Paketləmə avadanlıqları
Dolum aparatları
Toxuculuq sənayesi avadanlıqları və onların ehtiyyat hissələri
Xəz-dəri emalı müəssisəsi avadanlıqları
Gön-dəri emalı müəssisəsi avadanlıqları
Ayaqqabı emalı müəssisəsi avadanlıqları
Xalçaçılıq emalı müəssisəsi avadanlıqları